บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

8 ขั้นตอนสำคัญ เพื่อความปลอดภัยในด้านธุรกิจการบินของประเทศไทย

8 ขั้นตอนสำคัญ เพื่อความปลอดภัยในด้านธุรกิจการบินของประเทศไทย  | Guardforce Thailand

ในปัจจุบัน ระดับของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยกำลังฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 11.81 ล้านคน ในปี 2565 ซึ่งมากกว่าปี 2564 มีเพียง 400,000 คน

ปัจจุบัน สนามบินเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง จึงทำให้การให้บริการในสนามบินได้รับแรงกดดันมากขึ้น จึงไม่ควรละเลยในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และพนักงานตลอดจนชื่อเสียงของประเทศ เราจึงต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดแต่มีการบังคับใช้อยู่ตลอดเวลา

ในบล็อกนี้ เราจะมาดู 8 ขั้นตอนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของธุรกิจการบินในประเทศไทย

1. การรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน

ถือเป็นความปลอดภัยชั้นแรกของสนามบินและเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน จะเดินตรวจสอบรอบๆในห้องเช็คอินเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย หรือสังเกตุพฤติกรรมของผู้โดยสารทั้งหมด เช่นเดียวกับการออกบัตรผ่านสนามบินให้กับพนักงาน และตรวจสอบเอกสารการเดินทางที่เคาน์เตอร์เช็คอินของแต่ละสายการบิน

2. การรักษาความปลอดภัยจุดตรวจร่างกาย

การดำเนินการจุดตรวจในสนามบินของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธุรกิจการบิน ซึ่งต้องช่วยกันตรวจสอบสแกนสัมภาระและผู้โดยสารด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ และอุปกรณ์ตรวจจับอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการพกพา อาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งของต้องห้าม

3. การรักษาความปลอดภัยจุดตรวจสอบสัมภาระ

หากตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยในกระเป๋าเดินทาง จำเป็นต้องมีการเรียกเจ้าของกระเป๋าเพื่อมาสอบสวนและตรวจสอบสัมภาระอย่างละเอียดมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการบินที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเล็ดลอดผ่านไปได้

4. การรักษาความปลอดภัยจุดตรวจความปลอดภัยข้างเครื่องบิน

การรักษาความปลอดภัยของสนามบินจำเป็นต้องมีอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เราผ่านไปยังเขตการบินพร้อมกับสัมภาระและตู้บรรทุกสินค้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธุรกิจการบินจะต้องตรวจสอบสัมภาระและตู้บรรทุกสินค้าโดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการแอบนำสิ่งของขึ้นเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ยังรวมถึงการระบุและรายงานความเสียหายใด ๆ ที่พบในสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย

5. การรักษาความปลอดภัยของเครื่องบิน

เน้นย้ำอีกครั้ง กับการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านธุรกิจการบินที่ผ่านการฝึกอบรมจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่อง เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของเครื่องบิน ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี และการใช้อุปกรณ์เครื่องตรวจจับโลหะ การตรวจสอบและบันทึก ข้อมูลของบุคคลที่เข้า-ออกบนเครื่องบิน  ตลอดจนการตรวจสอบใบอนุญาตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

6. การตรวจสอบพื้นที่ลานจอดของเครื่องบิน

ลานจอดเครื่องบินและบริเวณทางวิ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยละเอียดก่อนที่เครื่องบินจะมาถึง บริเวนห้องเก็บสัมภาระจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ และทำความสะอาด รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการสนามบินอื่นๆ จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง และอุปกรณ์ใดๆ ที่นำขึ้นเครื่องจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยละเอียดจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

7. การรักษาความปลอดภัยผู้ให้บริการด้านอาหาร

การเฝ้าระวังและตรวจสอบการดำเนินการของแผนกจัดเลี้ยงเพื่อป้องกันการนำอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย เข้าสู่ระบบการขนส่งทางอากาศ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของความปลอดภัยในสนามบิน

8.การฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยของธุรกิจการบิน

สุดท้ายของที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ระบบรักษาความปลอดภัยของธุรกิจการบินทั้งหมดต้องอาศัยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดให้ พนักงานสนามบินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในสนามบินควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเชี่ยวชาญและเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในธุรกิจการบินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้และความเข้าใจของพวกเขาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีอยู่และภัยคุกคามรูปแบบใหม่อยู่เสมอ

เป็นหน้าที่ของทุกคนในการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับแขกผู้มาเยือนประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรักษาความปลอดภัยด้านธุรกิจการบินของ การ์ดฟอร์ซ ประเทศไทย

การ์ดฟอร์ซ เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจในประเทศไทย ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 เป็นหนึ่งในตัวแทนเพียงไม่กี่รายที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ให้มีผู้ฝึกสอนมืออาชีพที่ได้รับการรับรองให้สามารถฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในธุรกิจการบิน

เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และจัดหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คัดกรองแบบมืออาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การตรวจค้นร่างกาย การใช้เครื่องตรวจจับโลหะ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่สายการบิน และสนามบิน นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

การ์ดฟอร์ซ ยังให้บริการเกี่ยวกับภายในสนามบินอีกมากมายสำหรับสายการบิน และสนามบิน เช่น รถเข็นวีลแชร์ บริการเคาน์เตอร์รับฝากสัมภาระ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกสำหรับห้องรับรองของสายการบิน และอื่นๆ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ด้านบนของเพจ