บริการของเรา

การให้บริการใน ท่าอากาศยาน

การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

ผู้เชี่ยวชาญการรักษาความปลอดภัยทางการบินของประเทศไทย

การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

พันธมิตรด้านความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของสนามบิน

 บริษัท การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่นส์จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการการรักษาความปลอดภัยการบินของประเทศด้วยประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ในการให้บริการของเรา นอกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ปัจจุบันเรายังมีการดำเนินงานในสนามบินอุดรธานี สนามบินตรัง สนามบินสกลนคร สนามบินเกาะสมุย สนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินนครศรีธรรมราช

 บริการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน โดยบริษัทการ์ดฟอร์ซ ประเทศไทยมีบริการดังนี้:

 

การรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องบิน:

พื้นที่เช็คอิน – เพื่อการรักษาความปลอดภัยการบินที่ดี เราจะตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้โดยสารและดำเนินการตรวจค้นสัมภาระตามความต้องการของสายการบิน

บัตรอนุญาตที่ออกโดยสนามบิน – ออกใบอนุญาตสำหรับพนักงานสนามบินและผู้มาเยี่ยมทั้งหมด

ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการเดินทางของผู้โดยสารกำหนดโดยเจ้าหน้าที่หรือประเทศปลายทางรวมทั้งหนังสือเดินทางและบัตรผ่านประตูขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันการถูกปรับที่อาจเกิดขึ้น

 

การรักษาความปลอดภัยของสนามบิน:

จุดตรวจค้นของสนามบิน – ตรวจค้นโดยเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด / ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS), เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน / เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด (ETD) เพื่อตรวจสอบ และตรวจค้นอาวุธ วัตถระเบิด สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงสิ่งที่ต้องห้าม วัตถุต้องสงสัย ทั้งหมดเพื่อการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่มีคุณภาพ

ห้องควบคุมของสนามบิน – ตรวจสอบพื้นที่โดยรวมของสนามบินและบุคคลโดยระบบกล้องวงจรปิดเพื่อค้นหากระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกทิ้งไว้ และติดตามดำเนินการต่อการโจรกรรมหรือการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในบริเวณสนามบิน

บริการตรวจค้นสัมภาระ – ตรวจสอบของเหลวที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง วัตถุระเบิดซึ่งอาจปกปิดไว้ในสัมภาระของผู้โดยสาร

การตรวจค้นบริเวณลานจอดอากาศยาน – ตรวจลานจอดอากาศยานก่อนที่เครื่องบินจะมาถึงสังเกตการณ์ ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องขณะจอดเครื่องบินสังเกตการขนสัมภาระและช่องเก็บสัมภาระพนักงานทำความสะอาดหน้าต่าง, พนักงานบริการอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์ขาเข้า / ออกจากเครื่องบิน

การเข้าถึงอากาศยาน – ควบคุมการเข้าถึงอากาศยานตรวจสอบใบอนุญาตการรักษาความปลอดภัยจากสนามบินและบันทึกบุคคลที่เข้า / ออกจากอากาศยาน

พื้นที่จัดเก็บสัมภาระ – พื้นที่จัดเก็บสัมภาระถือเป็นอีกส่วนสำคัญของการรักษาความปลอดภัยสนามบินตรวจสอบการขนสัมภาระอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเข้าถึงสัมภาระของผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดเตรียมและดูแลความปลอดภัยให้สัมภาระที่ขนย้ายออกจากเครื่องบิน

ดูแลความปลอดภัยของการขนส่งอาหาร – ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการประกอบอาหาร - ตรวจสอบอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์จัดเลี้ยงก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในยานพาหนะ ตรวจสอบยานพาหนะตรวจสอบการดำเนินการจัดเลี้ยงเพื่อป้องกันการนำอาวุธอาวุธปืนและสิ่งของอันตรายอื่นๆที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการขนส่งทางอากาศ

ดูแลความปลอดภัยให้สินค้า – ดูแลความปลอดภัยให้การขนส่งสินค้าตลอดจนขั้นตอนการขนถ่ายขึ้นอากาศยาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าอยู่ในสภาพดี และรายงานความเสียหายต่อผู้ส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่

ดำเนินการด้าน“IPF” (Inadmissible Passenger Facility) – จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและเครื่องนอนที่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริการอื่น ๆ: การบริการในสนามบิน | บริการรับฝากกระเป๋าสัมภาระ | คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหา คือ

 

ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ