การให้บริการใน ท่าอากาศยาน

การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

ผู้เชี่ยวชาญการรักษาความปลอดภัยทางการบินของประเทศไทย

พันธมิตรด้านความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของสนามบิน

บริษัท การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่นส์จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการรักษาความปลอดภัยด้านการบินของประเทศโดยประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพและได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ในหารให้บริการของเรา นอกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วปัจจุบันเรายังมีการดำเนินงานในสนามบินอุดรธานี สนามบินตรัง สนามบินสกลนคร สนามบินเกาะสมุย สนามบินสุราษฎร์ธานีและสนามบินนครศรีธรรมราช

บริการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน โดยบริษัทการ์ดฟอร์ซ ประเทศไทยมีบริการดังนี้:

การรักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องบิน:

 • พื้นที่เช็คอิน– ตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้โดยสารและดำเนินการตรวจค้นสัมภาระตามความต้องการของสายการบิน
 • บัตรอนุญาตที่ออกโดยสนามบิน – ออกใบอนุญาตสำหรับพนักงานสนามบินและผู้มาเยี่ยมทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการเดินทางของผู้โดยสารกำหนดโดยเจ้าหน้าที่หรือประเทศปลายทางรวมทั้งหนังสือเดินทางและบัตรผ่านประตูขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันการถูกปรับที่อาจเกิดขึ้น

การรักษาความปลอดภัยของสนามบิน:

 • จุดตรวจค้นของสนามบิน –ตรวจค้นโดยเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด / ระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS), เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน / เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด (ETD) เพื่อตรวจสอบ และตรวจค้นอาวุธ วัตถระเบิด สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงสิ่งที่ต้องห้าม วัตถุต้องสงสัย
 • ห้องควบคุมของสนามบิน –ตรวจสอบพื้นที่โดยรวมของสนามบินและบุคคลโดยระบบกล้องวงจรปิดเพื่อค้นหากระเป๋าหรือสัมภาระที่ถูกทิ้งไว้ และติดตามดำเนินการต่อการโจรกรรมหรือการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นภายในบริเวณสนามบิน
 • บริการตรวจค้นสัมภาระ–ตรวจสอบของเหลวที่ห้ามนำขึ้นเครื่อง วัตถุระเบิดซึ่งอาจปกปิดไว้ในสัมภาระของผู้โดยสาร
 • การตรวจค้นบริเวณลานจอดอากาศยาน – ตรวจลานจอดอากาศยานก่อนที่เครื่องบินจะมาถึงสังเกตการณ์ ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องขณะจอดเครื่องบินสังเกตการขนสัมภาระและช่องเก็บสัมภาระพนักงานทำความสะอาดหน้าต่าง, พนักงานบริการอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์ขาเข้า / ออกจากเครื่องบิน
 • การเข้าถึงอากาศยาน – ควบคุมการเข้าถึงอากาศยานตรวจสอบใบอนุญาตการรักษาความปลอดภัยจากสนามบินและบันทึกบุคคลที่เข้า / ออกจากอากาศยาน
 • พื้นที่จัดเก็บสัมภาระ –ตรวจสอบการขนสัมภาระอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเข้าถึงสัมภาระของผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตและจัดเตรียมและดูแลความปลอดภัยให้สัมภาระที่ขนย้ายออกจากเครื่องบิน
 • ดูแลความปลอดภัยของการขนส่งอาหาร – ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการประกอบอาหาร - ตรวจสอบอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์จัดเลี้ยงก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในยานพาหนะ ตรวจสอบยานพาหนะตรวจสอบการดำเนินการจัดเลี้ยงเพื่อป้องกันการนำอาวุธอาวุธปืนและสิ่งของอันตรายอื่นๆที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการขนส่งทางอากาศ
 • ดูแลความปลอดภัยให้สินค้า – ดูแลความปลอดภัยให้การขนส่งสินค้าตลอดจนขั้นตอนการขนถ่ายขึ้นอากาศยาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าอยู่ในสภาพดี และรายงานความเสียหายต่อผู้ส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่

ดำเนินการด้าน“IPF” (Inadmissible Passenger Facility) – จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารและเครื่องนอนที่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

บริการอื่น ๆ: การบริการในสนามบิน | บริการรับฝากกระเป๋าสัมภาระ | คีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหา คือ

 

ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ