บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

บริการรักษาความปลอดภัยขั้นกว่า ในสถานการณ์โควิด-19

บริการรักษาความปลอดภัย ‘ในระดับขั้นกว่า’ ที่จะช่วยพาให้เราผ่านทุกสถานการณ์ที่เลวร้าย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของร่างกายหรือทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคม…

ผ่านไปร่วมสองปี กับการที่โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 แต่ละประเทศทั่วโลกต้องออกสารพัดกฎและมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัส โดยสถานการณ์นี้ได้คร่าชีวิตคนนับล้านจากทั่วทุกมุมโลก และมีคนเจ็บป่วยจำนวนมาก ทั้งที่รักษาหายแล้วและที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ประเทศไทยเอง ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก จากเดิมที่เคยได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีมาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี  

แต่เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราได้กลับมาอยู่อันดับท้ายของตาราง มีจานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นทุกวัน จากหลักร้อย สู่หลักพัน จนปัจจุบันที่แตะหลักหมื่น เราผ่านการล็อกดาวน์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมาถึง 4 ครั้ง แต่ทั้งนี้ก็ต้องชื่นชมคนไทย ที่เราได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด จนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราทุกคนต่างให้ความสาคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลาย ๆ อย่าง จนเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่ทุกคนต้องหันมาระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ และให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ปัจจุบันหลาย ๆ สถานที่เองก็มีการกวดขันอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบคัดกรองบุคคล การเว้นระยะห่างทางสังคม การทาความสะอาด ฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสและอาคารสถานที่ เพื่อให้ปราศจากเชื้อไวรัสให้มากที่สุด มาตรการเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยทั้งด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ หากสถานที่นั้น ๆ มีระบบการคัดกรองที่ดี ก็ทาให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบายใจในการเข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น

บริการรักษาความปลอดภัยสาคัญยังไง ในสถานการณ์โควิด-19 ?

ตามสถิติของทางกรุงเทพมหานคร ที่ได้ออกมาเผยตัวเลขสัดส่วนกลุ่มอาชีพของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า กลุ่มอาชีพของผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบมากที่สุดคือ อาชีพค้าขาย พนักงานบริษัท พนักงานก่อสร้าง พนักงานโรงงาน และรับจ้างทั่วไป ตามลาดับ โดยกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้วนเป็นวัยทางาน ซึ่งจะมีโอกาสสูงมากในการติดเชื้อจากสถานที่ทางาน หรือจากสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้เดินทางไป และเมื่อเดินทางกลับบ้านก็จะเป็นการนาเชื้อมาด้วยโดยไม่รู้ตัวและท้ายที่สุดก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวและคนในชุมชนใกล้บ้าน

เราจึงไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าตนเองจะได้รับเชื้อโควิด-19 มาตอนไหน และได้รับเชื้อจากใครมา การดูแลตัวเองจึงถือเป็นวิธีการที่สาคัญที่สุด แต่...แค่เพียงดูแลตัวเองจะเพียงพอหรือ ? เพราะแม้เราจะดูแลตัวเองดีขนาดไหน แต่หากคนรอบข้างไม่ได้ระมัดระวังตัวเอง เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเชื้อมาเช่นกัน กล่าวได้ว่าแค่เพียงเราที่ดูแลตัวเองก็คงไม่เพียงพอต่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เราจึงต้องให้ความสาคัญกับมาตรการป้องกันของแต่ละสถานที่ด้วย

นอกจาก 6 กลุ่มอาชีพที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีคลัสเตอร์ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่มีจานวนผู้ใช้บริการจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สนามบิน งานอีเวนต์ หรือตามโรงงานและในบริษัทต่าง ๆ สถานที่เหล่านี้จึงควรมีมาตรการที่เคร่งครัดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องมีมาตรการการคัดกรองผู้ใช้บริการที่เข้า-ออกของแต่ละสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกาย การลงชื่อเข้า-ออก หรือบางสถานที่อาจจะมีแผ่นสติกเกอร์ที่ใช้ติดเสื้อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงว่าได้ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์มาตรการแล้ว

แม้ว่าปัจจุบันแต่ละสถานที่ จะมีการคัดกรองผู้ใช้บริการตามจุดทางเข้าและทางออกในหลาย ๆ พื้นที่ มีการทาความสะอาดพื้นที่ หรือคุมเข้มตามมาตรการ แต่ก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่ ที่จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคอยดูแลและจัดระเบียบให้ โดยผลเสียของการไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็ทาให้เกิดความหละหลวมในการเดินทางเข้า-ออกสถานที่ดังกล่าว ไม่มีการทาความสะอาด หรือคอยควบคุมการเว้นระยะห่าง สถานที่นั้นก็จะขาดความน่าเชื่อถือ ขาดความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ หรือที่แย่ไปยิ่งกว่านั้น คืออาจจะทาให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้

ดังนั้น ในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงถือเป็นสิ่งที่จาเป็นของทุกบริษัท ทุกสถานที่ ที่มีผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามาจานวนมาก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะทาหน้าที่เป็นหน่วยคัดกรองแรกให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการจัดระเบียบ และช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใช้บริการเดินทางเข้า-ออกในสถานที่ต่าง ๆ ให้ได้ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถานที่นั้น ๆ ด้วย

บริการรักษาความปลอดภัย ‘ขั้นกว่า’ ของ Guardforce ขั้นกว่ายังไง ?

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน การเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยจึงกลายเป็นสิ่งที่จาเป็น และขาดไม่ได้เลยสาหรับลูกค้า บริษัท Guardforce เป็น 1 ในบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองและมีมาตรฐานสากล ( ISO 9001 ) โดยให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร ด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรม ตามพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 มีหน้าที่ปกป้องสถานที่ของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมกับมีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัยและตรงกับการบริการ

โดยบริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งบุคคล ทรัพย์สิน และสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า,โรงแรม และรวมถึงการรักษาความปลอดภัยงานอีเวนต์ การรักษาความปลอดภัยสนามบิน การรักษาความปลอดภัยสาหรับโรงงาน ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยสาหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย ด้วยบริการที่หลากหลาย และครบครัน จึงมั่นใจได้ว่าการบริการของเรา จะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริการรักษาความปลอดภัย ‘ขั้นกว่า’ ของ Guardforce ได้ให้ความสาคัญในการดูแลผู้ใช้บริการของลูกค้า ในทุก ๆ สถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์อันตรายอย่าง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทจึงมีการยกระดับการบริการที่ดูแลให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข

ไม่ว่าจะเป็น...

การคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ของแต่ละสถานที่ตามข้อกาหนดของลูกค้าแต่ละราย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของ Guardforce ถือเป็นบุคคลแรกที่จะได้พบเจอกับผู้ใช้บริการ การคัดกรองบุคคลเข้า-ออก จึงถือเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด เพราะหากมีผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะสามารถคัดกรองบุคคลดังกล่าวได้ทันที เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ อีกด้วย

โดยจะมีวิธีการคัดกรองบุคคลตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่และตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามมาตรฐาน ที่อุณหภูมิปกติของเราจะอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส ถ้าวัดอุณหภูมิได้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส แสดงว่ามีไข้ ก็จะไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวได้ โดยในส่วนนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นผู้ที่สารวจอุณหภูมิ และเป็นผู้ที่คัดกรองการเข้า-ออกสถานที่นั้น ๆ

การลงชื่อเข้า-ออกสถานที่ของผู้ใช้บริการ อาจจะเป็นในรูปแบบของการเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน หรือการเซ็นชื่อใส่สมุดบันทึก หากมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่เช็กอิน ก็จะสามารถบันทึกสถานที่ ระยะเวลาอยู่ในสถานที่ที่ใช้บริการ และช่วยสอบสวนไทม์ไลน์ของผู้ใช้บริการได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเองก็จะมีหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการผ่านเกณฑ์ในการเข้าสถานที่ ก็อาจจะมีการติดแผ่นสติกเกอร์ที่ใช้ติดเสื้อเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงว่าได้ผ่านการคัดกรองตามมาตรการแล้ว

หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้วัดอุณหภูมิร่างกาย และได้ลงชื่อเข้า-ออกสถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่ แต่ละสถานที่จะมีจุดบริการที่มีเจลแอลกอฮอล์ไว้ก่อนเข้าพื้นที่นั้น ๆ โดยแต่ละขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้อานวยความสะดวกและคอยควบคุมดูแลผู้เข้าใช้บริการ
 

การทำสัญลักษณ์กำหนดให้เว้นระยะห่าง 

ตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกาหนดระยะห่างยืน-นั่ง 1.5 - 2 เมตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Guardforce ทาหน้าที่อานวยความสะดวกผู้มาใช้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพที่ปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งภายในสนามบิน หรือจุดพื้นที่เช็กอินสาหรับผู้โดยสาร

จำกัดจำนวนผู้เข้าสถานที่ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีการควบคุมจานวนผู้เข้าสถานที่ ตามข้อกาหนดของลูกค้าหรือสถานที่นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด โดยคิดเกณฑ์จานวนผู้เข้าสถานที่ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน หรือตามกฎเกณฑ์ของสถานที่ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จนครบ 2 เข็ม

ในกรณีลูกค้าต้องการความเชื่อมั่น ทาง Guardforce จะมีการเก็บประวัติการรับวัคซีนโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน เพื่อความมั่นใจของลูกค้า

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Guardforce ทุกคน ก็ได้รับการตรวจสอบประวัติที่เข้มงวด และผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพในการรักษาความปลอดภัยและทักษะในด้านการบริการมาเป็นอย่างดีตามพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 (SECURITY GUARD BUSINESS ACT, B.E. 2558 (2015)) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการแบบเฉพาะของลูกค้าแต่
ละราย ทางลูกค้าสามารถระบุความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละองค์กรได้ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

พร้อมตอบทุกโจทย์ของลูกค้าในทุก ๆ สถานการณ์

เราเต็มที่กับทุกบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่าน และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรลูกค้าเราจึงให้ความใส่ใจและเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก พร้อมกับมีการพัฒนาบริษัท พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

“เรามอบวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรม
การรักษาความปลอดภัยที่มีการเสริมกาลัง และการดูแลชุมชนอย่างแท้จริงด้วยการมองการณ์ไกล
เพื่อระบุถึงความต้องการที่ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น ”

ด้านบนของเพจ