บริการของเรา

การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีก

วิเคราะห์ภาพรวมของพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

เข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของลูกค้า

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีกของการ์ดฟอร์ซ(ประเทศไทย)ได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานให้กับธุรกิจค้าปลีก เพื่อช่วยให้ร้านค้าปลีก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจได้อีกด้วย

การนำเอาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีกมาใช้ร่วมกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เจ้าของร้านค้าปลีกสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

รูปภาพหรือวีดีโอที่บันทึกโดยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในร้านค้า สามารถแปลงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อช่วยให้ความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า อาทิเช่นพื้นที่ส่วนใดในร้านค้าที่พวกเขาเลือกเดินเข้าไปหาเป็นอันดับแรกผลิตภัณฑ์ใดและสถานที่ใดบนชั้นวางที่ดึงดูดความสนใจลูกค้ามากที่สุด  และช่วงเวลาใดในแต่ละวัน หรือสัปดาห์ ที่มีจำนวนลูกค้าเข้าร้านและเลือกสินค้ามากที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพวิดีโอช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีกของ การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)มีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ดังนี้:

  • การนับจำนวนคน: นับจำนวนลูกค้าในร้านค้า ในช่วงเวลาที่ต่างกันในแต่ละวัน หรือในวันต่างๆของสัปดาห์
  • แผนที่ฮีทแมพ: ระบุว่าพื้นที่ใดในร้านค้าที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากที่สุด หรือทำให้ลูกค้าหยุดเลือกสินค้าได้นานที่สุด
  • เส้นทางการเดิน: แนวโน้มของเส้นทางและทิศทางที่ผู้บริโภคจะเลือกเดินภายในร้านค้า
  • การเปรียบเทียบข้อมูลกับสาขาอื่นๆ: การเปรียบเทียบจำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน แผนที่ฮีทแมพและเส้นทางการเดินในร้านค้า และฟังก์ชั่นอื่นๆ จะช่วยให้การวางแผนบริหารจัดการร้านค้าในเครือเดียวกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การจัดตำแหน่งพื้นที่แสดงสินค้าหรือการวางแผนกลยุทธ์เพื่อจัดสินค้าโปรโมชั่นภายในร้านค้าต่างๆ เป็นต้น

ลูกค้าสามารถเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระบบคลาวด์ผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา พร้อมภาพกราฟฟิคในรายงานที่จะช่วยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

บริษัท การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)ตั้งใจที่จะขยายขีดความสามารถการทำงานของเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีก เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถใช้ประโยชน์จากระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ได้

บริการอื่น ๆ:  การดูแลบริการระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ | การจดจำใบหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากวิดีโอ 

แคตตาล็อก
สำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีก
ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ