บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาของเรา

มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและการพัฒนาของชุมชน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เรามอบวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรม การรักษาความปลอดภัยที่มีการเสริมกำลัง และการดูแลชุมชนอย่างแท้จริงด้วยการมองการณ์ไกลเพื่อระบุถึงความต้องการที่ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น

การ์ดฟอร์ซทราบดีว่าโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผู้คนในสังคมที่แตกต่างกันมีความต้องการที่หลากหลาย เราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความชำนาญของเราที่ผ่านการตรวจสอบในการรักษาความปลอดภัยและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงการมองการณ์ไกลของเราในการระบุถึงความต้องการที่ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น และริเริ่มวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเสริมกำลังในการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าในระยะยาวได้ นอกจากนี้ เรายังใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนในด้านที่ขาดการบริการ เช่น การดูแลผู้สูงอายุและการทำความสะอาด ในแนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ของการ์ดฟอร์ซเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดูแลชุมชนที่เราให้บริการอย่างแท้จริง และทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการพักอาศัยและการดำเนินธุรกิจ

การ์ดฟอร์ซให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาวิธีแก้ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญ และคุ้มค่าเพื่อลูกค้าของเราโดยสร้างความหลากหลายในขอบเขตการบริการของเราให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยความเข้าใจที่ว่าพนักงานของเราเป็นสัญลักษณ์ของทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดของเรา การ์ดฟอร์ซจึงมุ่งมั่นที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยพลัง และมีความท้าทายให้แก่พนักงาน

ค่านิยมของเรา
มีความเป็นมืออาชีพ
ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถ
มีความซื่อสัตย์
เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบและมีจริยธรรม
มีความเชี่ยวชาญ
มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพ, นวัตกรรมค่านิยมและความพึงพอใจลูกค้า ตลอดจน การประเมินการฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์
ให้ความสำคัญกับลูกค้า
เข้าใจความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายและพัฒนาการให้บริการอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ให้ความสำคัญกับพนักงาน
จัดให้มีการฝึกอบรม,พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของเรา และส่งเสริมความหลากหลายมีความเคารพและสมดุลชีวิตการทำงาน
สร้างความปลอดภัย
ปกป้องลูกค้าและพนักงานของเราให้ปลอดภัย ด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมที่เหมาะสม
สร้างความยั่งยืนให้สังคม
ใส่ใจต่อความต้องการของชุมชนพนักงาน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม
ด้านบนของเพจ