เกี่ยวกับเรา

บริษัทแม่ของเรา

ให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษัทการ์ดฟอร์ซได้กลายเป็น ส่วนหนึ่งของ China Security Co., Ltd.(SH600654)บริษัทฯให้บริการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยชั้นนำในประเทศจีนที่ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยแก่องค์กรธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทั่วไป

บริษัทฯในเครือยังมีบริการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานในเมืองในด้านการออกแบบการผลิตการจัดหาระบบบูรณาการการดำเนินงานติดตั้ง

ด้วยการสนับสนุนของChina Security Co., Ltd.บริษัทการ์ดฟอร์ซสามารถขยายขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญการดำเนินงานและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากบริษัทแม่ ทำให้กลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นทั้งในประเทศฮ่องกง และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ด้านบนของเพจ