บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

องค์กรของเรา

ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย

พันธมิตรด้านการบริการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

บริษัท การ์ดฟอร์ซซีเคียวริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำ ที่ให้บริการโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมครบวงจร ประกอบด้วยบริษัทในเครือทั้ง 3  ได้แก่ Guardforce Security (Thailand) Co. , Ltd; Guardforce Aviation Security Co. , Ltd และ Guardforce Service Solution เรามอบบริการที่หลากหลายแก่ลูกค้า ซึ่งทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆในตลาด

ด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วเกือบสามทศวรรษ Guardforce Thailand ส่งมอบบริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ซึ่งทีมงานของเราประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีกว่า 5,000 คน ประจำการในสำนักงานทั้ง 6 แห่งในประเทศไทย

ในฐานะบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทย เรานำเสนอโซลูชั่นครบวงจรเพื่อสนับสนุนลูกค้าจากภาคส่วนต่างๆในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร องค์กรของรัฐ ผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สนามบินและองค์กรอื่น ๆ ขอบเขตบริการรักษาความปลอดภัยของเรานั้นครอบคลุม:

บริการที่หลากหลายครบวงจรในหนึ่งเดียว

การ์ดฟอร์ซ เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และเป็นผู้นำในการให้บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรด้วยบริการอันหลากหลาย ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทจัดหา รปภ. ในประเทศไทยอื่นๆ เนื่องจากการให้บริการของเรามีอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ธุรกิจการบิน และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

เราให้บริการด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรม ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย ที่มีหน้าที่ปกป้องสถานที่ของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย เราได้นำประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาผนวกการให้บริการของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินและสถานที่ของลูกค้าได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้นำและเชี่ยวชาญด้านบริการรักษาความปลอดภัยธุรกิจการบิน บริษัทการ์ดฟอร์ซนำประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพ และการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001 ครอบคลุมในทุกด้านของธุรกิจการบิน

ลูกค้าของเรามีความหลากหลายทั้งทางด้านของประเภทและขนาดของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีกจนถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ตั้งแต่ลูกค้ารายย่อยจนถึงองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่

บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

การ์ดฟอร์ซ เป็นบริษัทจัดหา รปภ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจรักษาความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาตให้เราดำเนินการบริการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยลูกค้ารายย่อยจนถึงองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่

พนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

บริษัทการ์ดฟอร์ซ ได้สร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศที่รวบรวมประสบการณ์ของทีมงานบริษัทการ์ดฟอร์ซ และสายการบังคับบัญชาที่มีระบบระเบียบชัดเจน ทำให้ลูกค้ามั่นใจกับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญระดับสูงสุด

การให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

นอกจากบริษัทการ์ดฟอร์ซ จะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงมาผสานการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ยังประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่ธุรกิจของลูกค้า

การฝึกอบรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของเราถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด Guardforce มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเราได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทั้งหมด และยังคงความแม่นยำและเฝ้าระวังในการทำหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเวลา

ตั้งแต่
1990
กลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซในประเทศไทย ให้บริการธุรกิจรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศครบวงจรอย่างมืออาซีพในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่าของลูกค้า เราให้ความสำคัญในด้านการฝึกอบรม การตรวจสอบประวัติ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ส่งเสริมการให้บริการอย่างดีเลิศ
มากกว่า
5000
พนักงาน
3
หน่วยธุรกิจ
6
สำนักงาน
จุดแข็งของเรา
บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

บริษัทการ์ดฟอร์ซได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจรักษาความปลอดภัยถูกต้องตามกฏหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาตให้เราดำเนินการบริการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยลูกค้ารายย่อยจนถึงองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่


พนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

บริษัทการ์ดฟอร์ซ ได้สร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศที่รวบรวมประสบการณ์ของทีมงานบริษัทการ์ดฟอร์ซ และสายการบังคับบัญชาที่มีระบบระเบียบชัดเจน ทำให้ลูกค้ามั่นใจกับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญระดับสูงสุด


การให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

นอกจาก บริษัทการ์ดฟอร์ซ จะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง มาผสานการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ยังประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่ธุรกิจของลูกค้า


การฝึกอบรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของเราถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด Guardforce มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรา ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทั้งหมด และยังคงความแม่นยำและเฝ้าระวังในการทำหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเวลา


ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ