บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

อาสาสมัครการ์ดฟอร์ซทำความสะอาดวัดเทพนรรัตน์

Guardforce Volunteers Help Clean Dhepnorrarat Temple ทีมรักษาความปลอดภัยการ์ดฟอร์ซจำนวน 43 คน ซึ่งประจำการที่เซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครที่วัดเทพนรรัตน์ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อทำควสมสะอาดห้องน้ำของวัด นอกจากนี้ทีมทำการบริจาคถังดับเพลิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา และเพื่อถวายให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ของเซ็นทาราแกรนด์

ภายในงาน ทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราร่วมมือกับ Roys Service บริษัททำความสะอาดของเซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย ซึ่งจัดหาอปุกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยสทำความสะอาดให้

ด้านบนของเพจ