บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

Guardforce Aviation Security ลงนาม MoU กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2019.11.18 | Guardforce Aviation Security Co., Ltd, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Suan Dusit Universityบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MoU) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งมอบความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในด้านธุรกิจการบินของบริษัทฯให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สิ่งนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านนวัตกรรมครั้งแรกระหว่าง บริษัท รักษาความปลอดภัยระดับโลกและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา สำหรับการประกอบอาชีพด้านธุรกิจการบิน ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทั้งในแง่มุมทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป้าหมายคือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการเข้าร่วมอุตสาหกรรมความปลอดภัยธุรกิจการบินทันทีที่สำเร็จการศึกษา การเริ่มต้นความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีสามารถสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

2019.11.18 | Guardforce Aviation Security & Suan Dusit University group photo

ด้านบนของเพจ