บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

Guardforce Aviation ใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ทีม Guardforce Aviation ณ สนามบินตรังได้ดำเนินการทำความสะอาดสนามบินอย่างทั่วถึงเมื่อถูกปิดหลังจากการประกาศของการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) และยังได้จัดที่นั่งเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารได้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

และในสนามบินขอนแก่น สตาฟของ Guardforce Aviation ก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอยู่ หลังจากการประกาศปิดสนามบินของ CAAT เพื่อเตรียมการจัดตั้งพื้นที่เช็คอินสำหรับผู้โดยสาร เพื่อรักษาระยะห่างทางกายภาพที่ปลอดภัยเมื่อเข้าคิว

ด้านบนของเพจ