บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Guardforce Aviation เป็นเจ้าภาพการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน X-Ray สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Guardforce Aviation นายสำอาง มั่นหมาย (AVSEC/049) และ นายสุรวัจน์  บุญรอด(AVSEC/050) ผู้ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ X-Ray แบบครอบคลุม แก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จนถึง 11 สิงหาคม 2563 นี้

ด้านบนของเพจ