บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

วิทยากร Guardforce ได้จัดฝึกอบรม Recurrent Screener และ Screening Supervisor ให้กับกรมท่าอากาศยาน

Thailand’s Department of Airports (DOA) Recurrent Screener and Screening Supervisor training courses | Guardforce Thailand

กรมท่าอากาศยานของประเทศไทย (DOA) จัดอบรมหลักสูตร Recurrent Screener and Screening Supervisor สำหรับเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน จำนวน 260 คน ในรุ่น 1-12 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายสมเกียรติ มณีสถิต รองอธิบดี อบจ. ได้เปิดการอบรมเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่านมา

การอบรมถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-19 มิถุนายน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร โดยมีคุณ Samang Munmai และคุณ Surawat Boonrod, ครูฝึกที่ผ่านการรับรองจาก บริษัท Guardforce Aviation Security จำกัด เป็นวิทยากรในการอบรม

หลักสูตร Recurrent Screener และ Screening Supervisor มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนความรู้ ทักษะการค้นหา และกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีการปรับปรุงใหม่ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการบิน และความสามารถในการทำงานด้านความปลอดภัยของสนามบิน

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

1.การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

2.การคัดกรองความปลอดภัย

3.หัวหน้างานคัดกรอง (อบรมเฉพาะทาง)

4.ภาษาอังกฤษสำหรับการคัดกรองภายในสนามบิน

การฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรการบังคับใช้ ในโครงการฝึกอบรมความมั่นคงการบินพลเรือนแห่งชาติสำหรับราชอาณาจักรไทย (NCASTP) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และโครงการฝึกอบรมความมั่นคงการบินของกรมท่าอากาศยาน (ASTP for DOA) ซึ่งต้องมีการทบทวนอบรมทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ Screener ของ DOA มีการรักษาความรู้และคุณสมบัติของใบรับรอง Screener ตามที่กำหนดไว้ใน ASTP for DOA และมีความเชี่ยวชาญคงอยู่อย่างเสมอ

ด้านบนของเพจ