บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

ความรอบคอบของเจ้าหน้าที่ชาวไทยของ Guardforce ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

พนักงานของ Guardforce ในประเทศไทยได้รับรางวัลประกาศนียบัตรการทำงานดีจากสายการบิน China Airlines จากการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆในหนังสือเดินทางและป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ Guardforce ที่ได้รับการประกาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินั้นได้ทำการตรวจจับผู้โดยสารชาวไทยพร้อมหนังสือเดินทางหลายเล่มที่แสดงข้อมูลไม่ตรงกัน โดยสามารถตรวจจับได้ที่ประตูขึ้นเครื่องบินซึ่งกำลังจะออกเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารรายนั้นจึงถูกห้ามขึ้นเครื่องบิน ความระแวดระวังของเจ้าหน้าที่ท่านนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลจากความเคร่งครัดของ Guardforce และการฝึกอบรมซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเรามีความตื่นตัวตลอดเวลา

ด้านบนของเพจ