บริการของเรา

ข่าวสาร จากการ์ดฟอร์ซ

การอบรมให้กับทีมพนักงานไทย

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทีมประเทศไทยได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูงสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้บังคับบัญชา โดยการฝึกอบรมถูกการออกแบบเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพของทีมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน และเสริมด้วยการสาธิตการต่อสู้กับไฟจริง

ด้านบนของเพจ