บริการของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

โอกาสในการสร้างความมั่นคงด้วยการพัฒนาสายอาชีพ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครงานรปภ. มืออาชีพ

โอกาสในการสร้างความมั่นคงด้วยการพัฒนาสายอาชีพ

 

การ์ดฟอร์ซ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดยเป็นองค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมีความชำนาญในการบริหารจัดการด้านบริการรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพด้วยระบบการทำงานคุณภาพที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลระดับโลกให้กับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน โรงแรมระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ธุรกิจการขนส่งรายใหญ่ รวมไปถึงบริการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

 

เพราะเหตุนี้เราจึงมองหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายตำแหน่ง เพื่อสามารถรองรับความต้องการในการปฏิบัติงานด้านการบริการรักษาความปลอดภัยขององค์กรชั้นนำต่างๆ ให้ตรงตามนโยบายของบริษัทได้อย่างทันที นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน รปภ.

 

หากท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการสร้างอนาคตในการทำงานด้วยสายงานแห่งความท้าทายในธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยมืออาชีพอย่างการสมัครงาน รปภ. หรือกำลังมองหางานรปภ.อยู่ การ์ดฟอร์ซฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีความสามารถที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และมีใจรักในงานบริการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสายอาชีพที่มีความมั่นคงไปพร้อมกับเราเพื่อไปสู่ก้าวที่สำเร็จได้อย่างราบรื่น เพราะเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความซื่อสัตย์ได้มีโอกาสในการเรียนรู้สายงานด้านการบริการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเราจะดูแลท่านเหมือนญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นอย่างดี

 

หากคุณกำลังมองหาตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและต้องการจะสมัครงาน รปภ. ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัคร รปภ. และตำแหน่งที่น่าสนใจหลายอัตรา ดังต่อไปนี้

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security guard)

 

ความรับผิดชอบ

ติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา โดยมีวิจารณญาณและสามัญสำนึกในการปฏิบัติตามคำแนะนำและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ผู้สมัครงาน รปภ. ควรมีบุคลิกลักษณะและทัศนคติที่เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารกับสาธารณชนได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงความสามารถในการรับผิดชอบ และสั่งการผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุการณ์อันตรายอื่นๆ ได้เกิดขึ้น

ผู้สมัครงาน รปภ. มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นมิตรสูงสุด

มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีในการประสานงานกับทีมรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร

สามารถใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกนำมาติดตั้งทั้งหมด เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ

การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า

สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

 

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260

+ 66 2 746 7000

jobcentre.th@guardforce.co.th 

 

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

 

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร พื้นที่กรุงเทพฯ
ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการ/ หัวหน้างานแผนกธุรการประจำสาขานั้นๆ ในการวางแผนจัดหากำลังพลอย่างเหมาะสม 
 • เจ้าหน้าที่สรรหาต้องมีความรู้เกี่ยวกับ สวัสดิการ รายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าใหม่
 • ต้องร่วมประชุมกับฝ่ายปฏิบัติการ/ ฝ่ายสรรหา  ทำให้มั่นใจว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรหาเป็นไปตามตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย ภาพลักษณ์ และมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้
 • จัดทำสรุป รายงานปฏิบัติงานสรรหาบุคลากรรักษาความปลอดภัยและลงพื้นที่ในแต่ละวัน เพื่อส่งให้กับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ หัวหน้าแผนกสรรหา 
 • รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการที่จะรักษาและแนะนำจัดหาบุคลากรรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัท
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
 • มีความใส่ใจในลูกค้า ละเอียดรอบคอบ จัดสรรตนเองในการทำงานได้อย่างดี และสามารถทำงานได้โดยอิสระ

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีฝั่งเจ้าหนี้
ความรับผิดชอบ
 • ทบทวนและตรวจสอบใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นๆที่เกิดจากแต่ละแผนก ตรวจสอบการอนุมัติที่ได้รับอนุญาตและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้
 • จัดทำบัตรกำนัลในการชำระเงินของ Guardforce Thailand ที่จัดทำโดยฝ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายเป็นไปตามนโยบายของ Guardforce Thailand ในการจัดซื้อและทำให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายถูกบันทึกไว้ในบัญชีที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ถูกรับรองทั่วไป
 • ใช้วิธีการพิมพ์ การชำระ การโอนที่เหมาะสม
 • ดำเนินการชำระเงินขั้นพื้นฐานของ Guardforce Thailand เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการตามข้อตกลง  ใบอนุญาต สัญญาเช่า ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
 • ทำให้มั่นใจว่าบัญชีเจ้าหนี้ทั้งหมดได้รับการปรับปรุงกับยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • ปรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรายเดือน
 • ประมวลผลการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับ
 • จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับสถานะเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานทางบัญชีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี ในอุตสาหกรรม / บริษัท / องค์กร 
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความใส่ใจในลูกค้า ละเอียดรอบคอบ จัดสรรตนเองในการทำงานได้อย่างดี และสามารถทำงานได้โดยอิสระ

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

ผู้จัดการพื้นที่กรุงเทพฯ
ความรับผิดชอบ
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของธุรกิจบุคลากรรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการวางแผน ดำเนินการ และติดตามผลในเรื่องของธุรกิจบุคลากรรักษาความปลอดภัยและกำลังพลภายในบริเวณพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย
 • เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างในเชิงธุรกิจ/ ความสัมพันธ์ 
 • บรรลุยอดขายรายไตรมาส/ รายปีในพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย
 • ทำให้มั่นใจให้ว่า ผู้ช่วยผู้จัดการพื้นที่ สายตรวจ และหัวหน้าบุคลากรรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ทำให้มั่นใจว่า บุคลากรรักษาความปลอดภัยเข้าประจำการและปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และเป็นผู้นำในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดการขาดแคลนกำลังพล
 • รายงานผู้บังคับบัญชาในประเด็น/ เรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำเสนอแนะ แผนการแก้ไขปัญหา และทำรายงานส่งเมื่อได้รับคำสั่ง
 • ร่วมวางแผนในเรื่องกระบวนการรับสมัครกำลังพลเพื่อที่จะบริหารจัดการกำลังพลภายในพื้นที่ได้อย่างดี
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำ 3 ปีในอุตสาหกรรม / บริษัท / องค์กร ด้านความปลอดภัย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใส่ใจในลูกค้า ละเอียดรอบคอบ จัดสรรตนเองในการทำงานได้อย่างดี และสามารถทำงานได้โดยอิสระ

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ห้องคอนโทรล ประจำสำนักงานใหญ่
ความรับผิดชอบ
 • ลงทะเบียนการเข้าเวรในระบบ ที่ถูกแจ้งโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ
 • บันทึกและอัพเดตชั่วโมง/วันการทำงานจริง, การขาดงาน และทำรายงานยืนยันสถานะการทำงาน
 • ดำเนินการตรวจสอบสถานะการส่งกำลังคนเพื่อให้มั่นใจว่ามีจำนวนพนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ตามข้อตกลงระหว่าง Guardforce กับลูกค้า
 • ตรวจสอบว่ามีกำลังคนในการทำงานครบทั้ง 2 กะต่อวันและทำรายงานโดยไม่ล่าช้า
 • คีย์และอัพเดตตารางเวลาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จัดเตรียมโดยแต่ละโซน
 • ทำให้มั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ การบันทึกข้อมูล และระบบที่ติดตั้งภายในห้องควบคุมมีการใช้งานได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านธุรการ/ศูนย์รับแจ้งขั้นต่ำ 1-2 ปีในอุตสาหกรรม / บริษัท / องค์กร 
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใส่ใจในลูกค้า ละเอียดรอบคอบ จัดสรรตนเองในการทำงานได้อย่างดี และสามารถทำงานได้โดยอิสระ

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

พนักงานรักษาความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา โดยมีวิจารณญาณและสามัญสำนึกในการปฏิบัติตามคำแนะนำและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผู้สมัครงาน รปภ. ควรมีบุคลิกลักษณะและทัศนคติที่เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารกับสาธารณชนได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงความสามารถในการรับผิดชอบ และสั่งการผู้อื่นในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุการณ์อันตรายอื่นๆ ได้เกิดขึ้น
 • ผู้สมัครงาน รปภ. มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นมิตรสูงสุด 
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีในการประสานงานกับทีมรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร
 • สามารถใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกนำมาติดตั้งทั้งหมด เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือสูงกว่า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่อาวุโสคลังสินค้า
ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบการจัดส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
 • ตรวจสอบว่าการจัดส่งทั้งหมดว่าเป็นไปตามใบสั่งซื้อ รวมทั้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณภาพและปริมาณ
 • จัดการคลังสินค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินหรือการเบิกจ่ายอุปกรณ์ ES และรายการของระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์
 • ทำให้มั่นใจว่ารายการทั้งหมดบรรจุอยู่ในรายการและเก็บไว้อย่างถูกต้องกับบัญชีสต็อคและชั้นวาง
 • ทำให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดได้รับอนุญาตพร้อมลายเซ็นอนุมัติ
 • รายงานรายการสิ่งของที่หมด ที่ชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้
 • อัปเดตสมุดรายวันเพื่อเก็บข้อมูลสต๊อกล่าสุด
 • ทำให้มั่นใจว่าคลังสินค้าสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน/การจัดการทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านคลังสินค้าขั้นต่ำ 2-3 ปีในบริษัท ในอุตสาหกรรม / บริษัท / องค์กร 
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใส่ใจในลูกค้า ละเอียดรอบคอบ จัดสรรตนเองในการทำงานได้อย่างดี และสามารถทำงานได้โดยอิสระ

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
ความรับผิดชอบ
 • ทำความสะอาดทุกพื้นที่ที่กำหนดไว้ 
 • ตรวจสอบความสะอาดและความสะอาดในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • เก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลทั้งหมดและย้ายไปยังพื้นที่ที่ ทอท. กำหนดไว้
 • จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านแม่บ้านจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

พนักงานยกกระเป๋า
ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการข้อมูลการบริการด้านสัมภาระและค่าบริการตามเงื่อนไขของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • สามารถตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าหากได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายและต้องบันทึกลงในแบบฟอร์ม ของบริษัททุกครั้ง
 • สามารถดำเนินการเก็บสัมภาระและจัดประเภทของกระเป๋าได้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถให้คำแนะนำและตอบคำถาม ของลูกค้าได้
 • สามารถตรวจสอบลูกค้าหรือกระเป๋าสัมภาระตามนโยบายความปลอดภัย
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา/ ปวช. หรือสูงกว่า
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

ตัวแทนการรักษาความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบบริเวณรอบทางขึ้นลงเครื่องบิน
 • ตรวจสอบและค้นตัวผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บริเวณทางขึ้นลงเครื่องบิน บริเวณคลังสินค้า และบริเวณห้องโดยสาร
 • ตรวจสอบบริเวณประตูและควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ
 • ตรวจสอบและควบคุมบริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบิน
 • เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเคาน์เตอร์ของสายการบิน
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • มีความใส่ใจในลูกค้า ละเอียดรอบคอบ จัดสรรตนเองในการทำงานได้อย่างดี และสามารถทำงานได้โดยอิสระ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ และมีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์

กรุณาส่งใบสมัครงานพร้อมกับประวัติการทำงานซึ่งระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง วันที่สามารถเริ่มเงินได้ ไปที่

1780 อาคารเตียวฮงบางนา ถนนบางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
+ 66 2 746 7000
jobcentre.th@guardforce.co.th

ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครงานของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานในองค์กรและบริษัทฯ ในเครือเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งเดือนหมายถึงคุณสมบัติของท่านยังไม่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และใบสมัครของท่านจะถูกเก็บไว้อีก 3 เดือน เพื่อจะนำมาพิจารณาในตำแหน่งงานที่เปิดใหม่ หรือพิจารณาโดยองค์กรที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ

ด้านบนของเพจ