บริการของเรา

การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การรักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์

ปกป้องข้อมูลสำคัญในโลกไซเบอร์ของคุณ

เกาะติดสถานการณ์ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น

การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)ได้นำเอาโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์เพื่อช่วยเหลือองค์กรธุรกิจในการติดตามข่าวสารภัยคุกคามใหม่ ๆในโลกไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหรือ อุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม

โซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์ของการ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)มีฟังก์ชันการทำงาน ดังต่อไปนี้:

  • ข่าวกรองด้านภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ช่วยติดตามข่าวกรองจากแหล่งที่มาต่างๆเพื่อระบุถึงช่องทางออนไลน์ หรือเครื่องมือและภัยคุกคามล่าสุด ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรธุรกิจได้ รวมไปถึงการจัดทำรายงานถึงภัยคุกคามจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจนั้นๆ โดยเฉพาะ
  • ตัวบ่งชี้อัตราความเสี่ยง – ตัวบ่งชี้อัตราความเสี่ยงที่เราสามารถระบุเป็นจำนวนตัวเลขได้ จะถูกแสดงผลในรูปแบบของรายงานแผนภูมิเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งได้มาจากการประมวลผลโดยใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  • ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค – ให้รายละเอียดอ้างอิงทางด้านเทคนิค เพื่อให้องค์กรธุรกิจได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ได้ในทันที

 

บริการอื่น :   การดูแลบริการระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ | การจดจำใบหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากวิดีโอ 

แคตตาล็อก
สำหรับ การรักษาความปลอดภัยโลกไซเบอร์
ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ