เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การให้บริการห้องปฎิบัติงาน

การตรวจสอบพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ว่าสถานประกอบการของคุณนั้นได้รับความปลอดภัยและดูแลเป็นอย่างดี

มีผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการระดับมืออาชีพ คอยดูแลและระวังภัยในสถานประกอบการของคุณ

Guardforce Thailand พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อดำเนินงานในห้องควบคุมหรือห้องปฎิบัติงาน ในประกอบการของลูกค้า โดยให้บริการ ตลอด24ชั่วโมง เพื่อรักษาความปลอดภัยในทุกรูปแบบ เช่น

การตรวจสอบกล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนไฟไหม้ และการแจ้งเตือนการบุกรุก การสื่อสารและการประสานงานกับพนักงานประจำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการบริการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการแจ้งข้อมูลด้วยรายงานที่ลูกค้าต้องการ เช่นรายงานเหตุการณ์หรือการบุกรุก และจะมีการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในด้านการสืบสวน สอบสวน เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์จำเป็น การให้บริการนี้เหมาะสำหรับความต้องการของห้างสรรพสินค้า โรงงานสาธารณูปโภค เช่น       

สถานีรถไฟใต้ดิน สนามบิน โรงพยาบาล อาคารพาณิชย์ และอาคารเพื่อการพักอาศัย เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรและ    มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

บริการอื่น :  การดูแลบริการระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ | การจดจำใบหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากวิดีโอ 

ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ