เกี่ยวกับเรา

องค์กรของเรา

ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ที่เชื่อถือได้ในประเทศไทย

พันธมิตรด้านการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศในด้านธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่มีบุคลากรกว่า 6,000 คน ทั่วประเทศ

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่นส์ จำกัด สร้างชื่อเสียงมามากว่า 3 ทศวรรษในด้านบริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรและธุรกิจบริการด้านอื่นๆ ในหลายสนามบินของประเทศไทย

บริษัทการ์ดฟอร์ซ เซอร์วิส โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งมา 20 ปีมีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการ ด้าน ความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิก และ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยครบวงจร

กลุ่มบริษัท การ์ดฟอร์ซ ในประเทศไทย ให้บริการธุรกิจรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศครบวงจรอย่างมืออาซีพในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่าของลูกค้า เราให้ความสำคัญในด้านการฝึกอบรม การตรวจสอบประวัติ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ส่งเสริมการให้บริการอย่างดีเลิศ

กลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซ เป็นบริษัทชั้นนำลำดับต้นๆด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย จากองค์กรธุรกิจชั้นนำและธุรกิจการเงินการธนาคารอย่างกว้างขวาง

บริการที่หลากหลายครบวงจรในหนึ่งเดียว

การ์ดฟอร์ซ คือผู้นำในการให้บริการครบวงจรด้วยบริการหลากหลาย ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ การให้บริการของเราครอบคลุม พนักงานรักษาความปลอดภัย ธุรกิจการบิน และ เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

เราให้บริการด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ผ่านการอบรม ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย ที่มีหน้าที่ปกป้องสถานที่ของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย เรานำประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาผนวกการให้บริการของเราเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินและสถานที่ของลูกค้าได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด และยังนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

ในฐานะผู้นำและเชี่ยวชาญด้านบริการรักษาความปลอดภัยธุรกิจการบิน บริษัทการ์ดฟอร์ซนำประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO คลอบคลุมในทุกด้านของธุรกิจการบิน

ลูกค้าของเรามีความหลากหลายทั้งทางด้านของประเภทและขนาดของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีกจนถึงสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ตั้งแต่ลูกค้ารายย่อยจนถึงองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่

ตั้งแต่
1990
กลุ่มบริษัทการ์ดฟอร์ซในประเทศไทย ให้บริการธุรกิจรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศครบวงจรอย่างมืออาซีพในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินที่มีค่าของลูกค้า เราให้ความสำคัญในด้านการฝึกอบรม การตรวจสอบประวัติ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ส่งเสริมการให้บริการอย่างดีเลิศ
มากกว่า
5000
พนักงาน
3
หน่วยธุรกิจ
6
สำนักงาน
จุดแข็งของเรา
บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

บริษัทการ์ดฟอร์ซได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจรักษาความปลอดภัยถูกต้องตามกฏหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุญาตให้เราดำเนินการบริการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยลูกค้ารายย่อยจนถึงองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่


พนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

บริษัทการ์ดฟอร์ซ ได้สร้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยชั้นเลิศที่รวบรวมประสบการณ์ของทีมงานบริษัทการ์ดฟอร์ซ และสายการบังคับบัญชาที่มีระบบระเบียบชัดเจน ทำให้ลูกค้ามั่นใจกับความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญระดับสูงสุด


การให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

นอกจาก บริษัทการ์ดฟอร์ซ จะนำประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง มาผสานการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ยังประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก่ธุรกิจของลูกค้า


การฝึกอบรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรของเราถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด Guardforce มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของเรา ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทั้งหมด และยังคงความแม่นยำและเฝ้าระวังในการทำหน้าที่ของเขาอยู่ตลอดเวลา


ติดต่อเรา
ด้านบนของเพจ